ISSN 2081-26-63
e-ISSN 2449-738X
Punkty MNISW: 20

Recenzenci

Hubert Królikowski (Uniwersytet Jagielloński)

Marcin Hlebionek (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

Jolanta Daszyńska (Uniwersytet Łódzki)

Andrzej Olejko (Uniwersyter Rzeszowski)

Przemysław Waingertner (Uniwersytet Łódzki)

Tadeusz Wolsza (Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN)

Edward Opaliński (UJK Filia w Piotrkowie)

Marek Dutkiewicz (UJK Filia w Piotrkowie)

Maciej Franz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)

Marek Kornat (Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN)

Rafał Kosiński (Uniwersytet w Białymstoku)

Artem Papakin (Kijowski Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki)