ISSN 2081-26-63
e-ISSN 2449-738X
Punkty MNISW: 20

Informacje o PZH

Tytuł: Piotrkowskie Zeszyty Historyczne

ISSN: 2081-26-63

e-ISSN: 2449-738X

Pierwsze wydanie: 1998

Częstotliwość wydań: rocznik

Problematyka: historia i nauki pokrewne

Wydawca: Wydawnictwo IHISM

Adres: ul. Słowackiego 114/118; 97-300 Piotrków Trybunalski

e-mail: redakcjapzh@interia.pl

Editorial board: Janusz R. Budziński (editor-in-chief), Jacek Bonarek (vice editor-in-chief), Aleksander Bołdyrew, Arunas Bubnys, Jolanta Dybała (secretary), Patrycja Jakóbczyk-Adamczyk, Rafał Jaworski, Lidia Pacan-Bonarek (linguistic secretary – Polish texts), Maria S. Pawłowa (MGIMO – linguistic secretary for Russian texts), Karol Kowalczyk - native speaker (linguistic secretary – English texts)