ISSN 2081-26-63
e-ISSN 2449-738X
Punkty MNISW: 20

„Piotrkowskie Zeszyty Historyczne” ukazują się od roku 1998 i są czasopismem o regularnym charakterze. Rocznie ukazuje 1 tom (czasem ze względu na dużą ilość nadesłanych materiałów tematycznych tom bywa dzielony na dwie części). Na łamach „Piotrkowskich Zeszytów Historycznych” publikowane są teksty z zakresu historii polskiej i powszechnej obejmujące całość epok historycznych. Poświęcone one są historii politycznej, społecznej, gospodarczej, kultury, historiografii, naukom pomocniczym historii, czy archiwistyce. Wydawcą czasopisma jest Wydawnictwo IHISM. Rocznik ma charakter otwarty i publikują w nim autorzy z ośrodków zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Językiem wiodącym jest język polski, jednak redakcja zamieszcza artykuły również w innych językach (np. rosyjskim, angielskim). Rozprawy naukowe, artykuły, materiały źródłowe, recenzje, omówienia oraz artykuły sprawozdawcze i sprawozdania zamieszczane w „Piotrkowskich Zeszytach Historycznych” są tekstami oryginalnymi, nigdzie wcześniej nie publikowanymi. Pieczę na jakością składanych materiałów sprawuje szerokie gremium doświadczonych recenzentów.